ControleMetingen

Controlemetingen.nl is hèt onafhankelijke platform waar het gaat om uniforme en herkenbare rapportages & conformiteitsverklaringen van metingen in- en rond bouwwerken. Wet- en regelgeving ten aanzien van aantoonbaarheid van kwaliteit in de bouw wordt steeds verder aangescherpt. Betrouwbare, onafhankelijke en traceerbare rapportages & conformiteitsverklaringen zullen een steeds grotere rol spelen in op te leveren documentatie rondom bouwwerken. Met haar innovatieve, algemeen geaccepteerde en continu in ontwikkeling zijnde online diensten voorziet Controlemetingen.nl in deze behoefte.